inMENU

Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης

Πολιτική Απορρήτου

Ο διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών του και λειτουργεί σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας, τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR General Data Protection Regulation) της 27ης Απριλίου 2016. Η Επιχείρηση εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και έχει υιοθετήσει όλες τις κατάλληλες τεχνικές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο

Η περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο inMENU μπορεί να γίνει χωρίς να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων, η Επιχείρηση συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του inMENU, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με ρητή, ειδική συναίνεσή τους.

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο που ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του διαδικτυακού τόπου ή της Επιχείρησης καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Σχετικά με τον τρόπο συλλογής στοιχείων μπορείτε να ενημερωθείτε και από την Πολιτική Cookies.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί λόγω των συχνών αλλαγών στις νέες τεχνολογίες, στους αντίστοιχους νόμους που διαμορφώνονται ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές αυτές. Η Επιχείρηση μέσω του inMENU θα ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες για οποιαδήποτε τροποποίηση της πολιτικής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτό, οφείλει να διακόψει την περιήγησή του στον διαδικτυακό τόπο.

 

Αρχές τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων

Η διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών αποτελεί βασική μέριμνα για την Επιχείρηση και για αυτόν το λόγο δεν διαθέτει, δεν διαβιβάζει και δεν διακινεί τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από το νόμο. Οι υπηρεσίες της Επιχείρησης και του inMENU απευθύνονται σε ενήλικους άνω των 18 ετών, κυρίως επαγγελματίες του χώρου εστίασης, γι αυτό και σε περίπτωση ενδιαφέροντος από ανήλικο άτομο, θα πρέπει πρώτα να λάβει την συναίνεση γονέα/κηδεμόνα προκειμένου να περιηγηθεί στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απευθυνθεί στους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου και να στείλει email στο info (@) inmenu.gr προκειμένου να πληροφορηθεί εάν υπάρχουν στοιχεία του καταχωρημένα και εντούτοις μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή ή διόρθωσή τους. Οι λόγοι για τους οποίους η Επιχείρηση διατηρεί και καταχωρεί τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του inMENU είναι για αποστολή προφόρμας, προσφοράς, τελικής πρότασης, συμφωνητικού, ενημέρωσης και επικοινωνίας με πληροφορίες προς τον υποψήφιο πελάτη. Επιπλέον, στα πλαίσια προσπάθειας βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, η Επιχείρηση ενδέχεται να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι επισκέπτες/χρήστες έχουν αποστείλει με την συναίνεσή τους, για στατιστικούς λόγους.

 

Συλλογή προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

 

  • Ονοματεπώνυμο
  • Επωνυμία επιχείρησης
  • Περιοχή δραστηριότητας
  • Αριθμός τηλεφώνου
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  • Διεύθυνση επιχείρησης
  • Αριθμός τηλεφώνου επιχείρησης

 

 

Αποθήκευση πληροφοριών με cookies

Με τον όρο “cookies” εννοούμε μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται μέσω του προγράμματος περιήγησης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή και είναι απαραίτητα για την ομαλή χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση των cookies γίνεται με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες του. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies βοηθούν στην αναγνώριση επίσκεψης του διαδικτυακού τόπου από έναν επισκέπτη στο παρελθόν ή για πρώτη φορά. Βοηθούν επίσης στον καθορισμό επίσκεψης μιας συγκεκριμένης σελίδας στο διαδικτυακό τόπο. Επίσης δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που οδηγούν στην ταυτοποίηση του εν λόγω ατόμου ακόμη κι αν έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία διαγραφής όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και επιπλέον να επιλέξετε το μπλοκάρισμα των cookies στο μέλλον με λήψη προειδοποίησης πριν την αποθήκευση των cookies.

 

Προσοχή:

Οι επισκέπτες αποστέλλουν τα στοιχεία τους με προσωπική ευθύνη τους και η ακρίβεια και η αυθεντικότητά τους βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους. Εάν υποβληθεί αίτημα διακρίβωσης, διόρθωσης ή απομάκρυνσης στοιχείων, αυτό θα πρέπει να αποσταλεί με έγγραφο αιτήματος στο info (@) inmenu.gr και η Επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει το αίτημα εντός ενός μήνα από την αποστολή του. Εάν διαπιστωθεί αποστολή λάθος στοιχείων, τότε η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του συγκεκριμένου λογαριασμού με επιφύλαξη για κάθε περαιτέρω δικαίωμά της.

 

Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters

Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται από την Επιχείρηση σε όσους επισκέπτες/χρήστες του inMENU επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία, αφού έχουν συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία τους όπως ονοματεπώνυμο, email, εταιρεία. Με την εγγραφή τους στην υπηρεσία Newsletter συναινούν στο να λαμβάνουν νέα, ειδήσεις, προσφορές και θέματα σχετικά με τον κλάδο δραστηριοποίησής τους, όπως και πληροφορίες, νέα ή προτάσεις σχετικά με τις νέες ή υπάρχουσες υπηρεσίες που παρέχει η Επιχείρηση και το inMENU.

Η εγγραφή των χρηστών/επισκεπτών στην υπηρεσία Newsletter δεν σημαίνει ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν αποκλειστικά στην Επιχείρηση.

Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν σε κάθε περίπτωση να επιλέξουν τη διακοπή λήψης της υπηρεσίας Newsletter ή την επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων με επιλογή σχετικού συνδέσμου στο email που αποστέλλεται.

Επίσης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε παραλήπτη του Newsletter χωρίς ειδοποίηση ή αιτιολογία.

Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται με κάθε προσπάθεια σωστής λειτουργίας, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν τεχνικά ή οργανωτικά προβλήματα. Σε μια τέτοια περίπτωση οι αποδέκτες καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια ή την αναφορά τους για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρατηρήσουν στο email: info (@) inmenu.gr.

 

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Οι επισκέπτες/χρήστες του inMENU μπορούν να αποστέλλουν το μήνυμά τους στη γενική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται μέσα στην αντίστοιχη σελίδα επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου. Με αυτή την ενέργεια συμφωνούν και αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης αναφορικά με την χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους της Επιχείρηση και του inMENU. Η Επιχείρηση δεσμεύεται ώστε να μην χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς και να μην τα μεταβιβάζει σε τρίτους.

 

IP Addresses

Το inMENU έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει την IP διεύθυνση του υπολογιστή μέσω της οποίας γίνεται πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο διαδικτυακό τόπο inMENU και να χρησιμοποιήσει την πληροφορία για στατιστικούς λόγους. Στην περίπτωση που ο browser του χρήστη/επισκέπτη ζητάει την άδεια λήψης τοποθεσίας του χρήστη/επισκέπτη από τον διαδικτυακό ιστότοπο, τότε ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επιλέξει να δώσει την άδεια ή όχι της χρήσης της τοποθεσίας. Στην περίπτωση συμφωνίας του, το δεδομένο αυτό χρησιμεύει για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών. Η δε επιλογή του χρήστη/επισκέπτη μπορεί να ανακληθεί από τον ίδιο ανά πάσα στιγμή από τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser (φυλλομετρητή). Εάν ο πελάτης/χρήστης επιλέξει να μην δώσει τη σχετική άδεια, ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχονται από το inMENU.

 

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Τα links είναι οι σύνδεσμοι εντός του inMENU που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων προκειμένου να διευκολύνουν τους επισκέπτες/χρήστες κατά την περιήγησή τους στο διαδικτυακό τόπο. Δεν αποτελούν στοιχεία ελέγχου, αποδοχής ή έγκρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ούτε των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών. Κάθε link οδηγεί στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο και η περιήγηση των επισκεπτών/χρηστών υπόκειται στους εκάστοτε όρους χρήσης του.

Η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική προσωπικών δεδομένων των links και η πρόσβαση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

 

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Η διάρκεια χρήσης των δεδομένων που αποθηκεύονται στο διαδικτυακό τόπο είναι ανάλογη με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν δοθεί και γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ο πελάτης/χρήστης έχει συναινέσει, όπως χρήση προσωπικών δεδομένων για αποστολή Newsletter. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσει και η αλλαγή θα ισχύει για τη μελλοντική του χρήση.

 

Επικοινωνία, αίτημα για πληροφορίες, απόσυρση συγκατάθεσης, φραγή, διαγραφή

Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, να ζητήσουν την πλήρη διαγραφή τους ή να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων που αποθηκεύονται. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να γίνουν μέσω της αποστολής σχετικού email με θέμα το παραπάνω αίτημα στο info (@) inmenu.gr ή να χρησιμοποιήσουν τη γενική φόρμα επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση θεωρεί θέμα ύψιστης σημασίας τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των σχετικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης και ασφάλειας με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μηχανισμών προστασίας του περιεχομένου και των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων, ώστε να παρέχεται ένα ασφαλές περιβάλλον στους επισκέπτες/χρήστες κατά το μέγιστο δυνατόν.

Η προστασία των επισκεπτών/χρηστών γίνεται με τη μέθοδο κρυπτογράφησης SSL και ισχύει για όλο το διαδικτυακό τόπο και τις διαδικασίες χρήσης δεδομένων και στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι σχεδιαστές και διαχειριστές βρίσκονται σε συνεχή έρευνα, ανάπτυξη, ενημέρωση και βελτίωση όλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λόγω της μορφής των υπηρεσιών που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, ενδέχεται να παρουσιαστούν στο διαδικτυακό τόπο ή τον διακομιστή του σφάλματα ή δυσλειτουργίες ή να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό.

 

Ενημέρωση και τροποποίηση

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή επικαιροποίησης τμημάτων της πολιτικής απορρήτου όπου αυτό χρήζει ως απαραίτητο και οφείλει να ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες μέσα στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες παρακαλούνται να ενημερώνονται τακτικά για την τρέχουσα πολιτική και ιδιαίτερα πριν κάθε πλοήγηση στο διαδικτυακό τόπο.

 

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Απρίλιος 2021

Όροι χρήσης

Προοίμιο

Οι όροι χρήσης του παρόντος ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε σχέση με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες και αφορούν την ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://inmenu.gr η οποία εφεξής για λόγους συντομίας αναφέρεται ως «inMENU» ενώ η ιδιοκτησία θα αναφέρεται ως «Επιχείρηση».

 

Δεσμευτικότητα

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αυτόματα συμφωνούν ότι με την είσοδο, πλοήγηση και χρήση του inMENU κατανοούν και αποδέχονται ρητά και αμετάκλητα με ανεπιφύλακτη συμμόρφωσή τους, τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη συναίνεσης με μέρος των όρων, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διακόψει την περιήγησή του και να ειδοποιήσει εάν επιθυμεί τον διαχειριστή σχετικά με τη διαφωνία του.

Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης μέρους ή όλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου inMENU καθώς και των όρων χρήσης του, όπως επίσης μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να καταργήσει στοιχεία, ή λειτουργίες, να αναστείλει ή να διακόψει προσφερόμενες υπηρεσίες εάν το θεωρήσει απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία. Τυχόν τροποποιήσεις του περιεχομένου λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν διατυπωθούν γραπτώς και συμπεριληφθούν στο παρόν κείμενο των όρων χρήσης. Για το σκοπό αυτό, οι χρήστες/επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για το περιεχόμενο των όρων και να γνωρίζουν ότι εάν ακυρωθεί μέρος των όρων ή επέλθει ολική ή μερική ακύρωση ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, αυτό δεν θα επηρεάσει το σύνολο των υπόλοιπων όρων. Σε περίπτωση που δεν καλυφτεί κάποιο μέρος της συμφωνίας μεταξύ του inMENU και του επισκέπτη/χρήστη με τους νέους όρους, τότε θα προστίθενται συμπληρωματικοί ή τροποποιημένοι όροι που θα αντιστοιχούν στο νομικό σκοπό του άκυρου. Όλα τα παραπάνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με τους παρόντες όρους, οι χρήστες δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου inMENU όπως κείμενα, εικόνες, υπηρεσίες, φωτογραφίες, βίντεο, το coding (προγραμματισμός), ρυθμίσεις, γραφικά, επωνυμία, εμπορικά σήματα, λογότυπα, διεύθυνση ιστότοπου και άλλα αρχεία, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και προστατευόμενα σήματα της Επιχείρησης από τη στιγμή δημοσίευσης στο διαδίκτυο και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και αποτελούν Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επίσης αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναπαραγωγής, αντιγραφής, τροποποίησης, πώλησης, αναδημοσίευσης, μεταφοράς σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια και συγκατάθεση της Επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα που της παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον τα τρίτα μέρη όπως συνεργαζόμενοι διαδικτυακοί τόποι, μέλη, εταιρείες, αντιπρόσωποι, συνεργάτες αναγνωρίζουν ότι η προστασία των δικαιωμάτων τους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους αυτών.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι το περιεχόμενο και το σύνολο των στοιχείων και των πληροφοριών του inMENU δεν αποτελούν εντολές προς εκτέλεση αυτόνομα από τους χρήστες που τις διαβάζουν και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, αποζημίωση, χρηματική ποινή, έξοδα, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, περιεχομένου ή πληροφοριών και κάθε άλλο αρνητικό επακόλουθο που τυχόν προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

Η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βρίσκεται ο διαδικτυακός τόπος συνεχώς σε λειτουργία χωρίς διακοπές, δεν παρέχεται όμως καμία εγγύηση ότι όλες οι υπηρεσίες, επιλογές και το περιεχόμενο θα λειτουργούν αδιάκοπα χωρίς σφάλματα που θα διορθώνονται αυτόματα, εντούτοις θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να καλύψει οποιοδήποτε κενό και να διορθώσει οποιοδήποτε σφάλμα τυχόν προκύψει στο συντομότερο χρονικό διάστημα εφόσον αυτό είναι εφικτό. Επιπλέον η Επιχείρηση δηλώνει ότι δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για επανόρθωση ζημιάς που τυχόν προκύψει από συνεργαζόμενους διαδικτυακούς τόπους ή servers μέσω των οποίων αυτοί διατίθενται. Σε αυτή την περίπτωση αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε αξίωση οικονομικής ή άλλης φύσεως που τυχόν προκύψει από τα παραπάνω και την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Μέσα στο περιεχόμενο του inMENU συμπεριλαμβάνονται άρθρα, σχόλια και δημοσιεύσεις που έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των χρηστών του. Η Επιχείρηση και το inMENU δεν εγγυάται για την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια αυτών.

 

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Συγκεκριμένα, απαγορεύονται ρητά στους χρήστες τα παρακάτω:

Η διανομή περιεχομένου με παράνομο, χυδαίο, υβριστικό, πορνογραφικό, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό ή επιβλαβές υλικό για ανήλικους ή με φυλετική, εθνική ή σεξιστική διάκριση.

Η παραβίαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων τρίτων όπως και των εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, σημάτων απορρήτου ή διακρίσεων.

Η περίληψη οποιουδήποτε ιού, επιβλαβούς λογισμικού, κώδικα (malware), pop-up αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου διαφημιστικού υλικού, spam μαζική αλληλογραφία που μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά, προσωρινή ή μόνιμη βλάβη ή δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό hardware ή software του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και στα αρχεία ή καθυστέρηση, διακοπή ή παρεμβολή στη λειτουργία του διακομιστή ή οποιουδήποτε επικοινωνιακού δικτύου.

Η περίληψη ψευδούς δήλωσης ως προς το πρόσωπο και την ταυτότητα του προσώπου ή η μίμηση φυσικού ή νομικού προσώπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του inMENU υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον της Επιχείρησης ή την έναρξη οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας για πράξεις που ενδεικτικά και όχι αναφορικά μπορεί να αφορούν τον Ποινικό Κώδικα, τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που μπορεί να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος προβεί νομικά εναντίον της Επιχείρησης που αφορά την προσβολή νόμιμου αγαθού του και εμπίπτει από τους όρους στο πεδίο ευθύνης του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου, τότε η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του επισκέπτη/χρήστη με κάθε νόμιμο μέσο και μαζί με τις αξιώσεις του τρίτου μέρους επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει αποζημίωση από τον επισκέπτη/χρήστη για την παραβίαση των όρων χρήσης και τις συνέπειες αυτής της πράξης.

Ως αποτέλεσμα, συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση και χρήση του inMENU, οι εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης είναι ορθοί και αναλογικοί όπως τέθηκαν στο παρόν κείμενο.

 

Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες (links)

Με την χρήση συνδέσμων (hyperlinks) εντός του inMENU παρέχεται τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες/χρήστες κατά την περιήγησή τους στο διαδικτυακό τόπο. Δεν αποτελούν στοιχεία ελέγχου, αποδοχής ή έγκρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ούτε των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών. Κάθε link οδηγεί στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο και η περιήγηση των επισκεπτών/χρηστών υπόκειται στους εκάστοτε όρους χρήσης του. Η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική προσωπικών δεδομένων των links και η πρόσβαση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Το παρόν αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ του Διαδικτυακού τόπου και του χρήστη/επισκέπτη. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στους ανωτέρω όρους, μη επιλύσιμη εξωδίκως, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Οι χρήστες του inMENU μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τον διαχειριστή μέσω email στο info (@) inmenu.gr για οποιαδήποτε απορία, ενημέρωση για κάποιο προβληματικό στοιχείο ή επιπλέον πληροφορία.

 

Τελευταία ενημέρωση στους Όρους Χρήσης: Απρίλιος 2021